Stor Maskinpark

Grävare, hjullastare, transportfordon, sandningsbilar och servicebilar

Snöröjning

Snöskottning & borttransportering av snö

Maskinsopning

Sandning och sopning av vägar

Smidesarbeten

Svetsning, nytillverkning & reparationer

Välkommen till grävservice!


Vi har tjänsterna för alla dina behov inom Transporter och Maskin-arbeten, Grundläggningsarbeten, Schakter, Bandgrävare, Hjulgrävare, Leverans av sand, gårdsgrus natur - krossat material och jordmaterial, Sopcontainers m m.
 
Kontakta oss med din förfrågan eller för mer information.

 

Vi erbjuder:

  • Snöröjning & borttransportering av snö
  • Isrivning, halkbekämpning - maskinsandning Maskinsopning av asfalts- & gräsytor
  • Fräsning & insådd av jordytor Maskinklippning av gräsytor
  • Dränering & dagvattensystem Markarbeten / asfaltering & plattsättning
  • Schakter, husgrunder & transporter av schakt Smidesarbete - svetsning, nytillverkning & reparationer
  • Sophantering & uthyrning av container

Grävservice på Instagram

 

Besöksadress
Förrådsvägen 14 
901 32 Umeå
Fakturaadress
Box 3041
903 02 Umeå
090 - 13 30 01
gravice@live.se

© 2021 Grävservice
Information om cookies