Stor Maskinpark

Grävare, hjullastare, transportfordon, sandningsbilar och servicebilar

Snöröjning

Snöskottning & borttransportering av snö

Maskinsopning

Sandning och sopning av vägar

Smidesarbeten

Svetsning, nytillverkning & reparationer

Grävservice i Umeå AB startade 1984. Vi utför fastighetssservice, transporter och markarbeten.

 

Företaget har 7 ordinarie anställda arbetare och 2 tjänstemän samt 7 säsongsanställda.

 

Maskinparken består av grävare, hjullastare, transportfordon, sandningsbilar och servicebilar. Tillsammans 15 enheter.

 

I Grävservice ingår till största del snöröjning, isrivning, sandning och maskinsopning, men även andra tjänster såsom smidesarbeten, markarbeten, gräsklippning, teknisk fastighetsskötsel.

Inom området transporter utförs transport av bodar och långgods, samt transport av grovsopor, trädgårdsavfall m.m. till godkänd deponi. Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall finnes. Vi har även tillstånd för mellanlagring av avfall. Här ingår även uthyrning av täckta förrådscontainrar.

 

Transport och leverans av sand, krossat material samt jordmaterial.

I maskinarbeten ingår till största del grundläggningsarbeten och schaktning. Lastning och lossning av gods, husgrunder, dräneringsarbeten och dikning utföres med hjul och bandburna grävare.

 

Besöksadress
Förrådsvägen 14 
901 32 Umeå
Fakturaadress
Box 3041
903 02 Umeå
090 - 13 30 01
gravice@live.se

© 2022 Grävservice
Information om cookies